Патрон электрич. E14 Н10 с приж. кольцом карб. ГОСТ БЕЛ. ЦЕРКОВЬ Е14Н10РП-01